Tằm Thái

VẢI TẰM THÁI

VẢI TẰM THÁI
Vải Tằm Thái dầy, rũ, co giãn - Thích hợp may áo dài, đầm, áo dài cách tân
TTH 01
LH: 0907018309

VẢI TẰM THÁI

VẢI TẰM THÁI
Vải Tằm Thái dầy, rũ, co giãn - Thích hợp may áo dài, đầm, áo dài cách tân
TTH 01a
LH: 0907018309

VẢI TẰM THÁI

VẢI TẰM THÁI
Vải Tằm Thái dầy, rũ, co giãn - Thích hợp may áo dài, đầm, áo dài cách tân
TTH 01b
LH: 0907018309

VẢI TẰM THÁI

VẢI TẰM THÁI
Vải Tằm Thái dầy, rũ, co giãn - Thích hợp may áo dài, đầm, áo dài cách tân
TTH 01c
LH: 0907018309
Video